فروش و پخش مویرگی

فروش و پخش مویرگی

ساماندهی و رونق بخشيدن به فروش، عرضه و توزيع مستقيم، بخشی از رسالت مديران در شرکت‌های پخش و توليد می باشد. «نرم‌افزار فروش و توزيع مويرگی گروه مهندسی تکرو سيستم» با ارائه بهترين راهکارها، فروش و بهره‌وری بيشتر را متوجه شرکت‌ها می گرداند.


ویژگیهای شاخص

* تعيين و کنترل اعتبار مشتريان به هنگام فروش

* تعيين قيمت فروش متناسب با نوع مشتری

* تعريف قوانين جهت اعمال انواع تخفيفات

* منطقه و مسيربندی ويزيتورها و توزيع کنندگان

* دريافت سفارشات از طريق Tablet به صورت Online  و يا Offline

* ارائه گزارش کامل صورت وضعيت پخش

* ارائه گزارش کامل از فروش ويزيتورها

* آمار تجمعی فروش

* کنترل لحظه ای موجودی ها