نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

مديريت و کنترل سفارشات مشتريان و پاسخگويی مناسب به آنان و نظارت دقيق بر دريافت‌ها و پرداخت‌های آن، بديهی است که جز با به‌کارگيری ابزاری توانمند امکانپذير نخواهد بود. «نرم افزار رستوران تکرو سيستم» نيازهای رستوران‌ها، فست‌فودها، مراکز تهيه غذا و ساير فعالان در اين حوزه را مرتفع نموده است.


ويژگی های شاخص

* امکان تعريف نامحدود شعبه، پرسنل و مشترکين

* امکان تجميع اطلاعات کليه شعب در سيستم مرکز

* امکان دريافت سفارشات به روش‌های نوين  نظير Tablet

* امکان تخصيص سالن، ميز، پيشخدمت به فاکتور فروش سال

* کنتـرل ميزهای تسويه نشده، رزرو شده و تسويه شده

* امکان ارسال منوهای غذايی مختلف به آشپزخانه‌های مختلف

* امکان مشاهده موجودی انبار در هر لحظه از فروش

* محاسبه بهای تمام شده و ارائه گزارشات خريد، فروش و انبار