آموزش تکروسیستم

آموزشهای ویژه ماژولهای تکروسیستم

در تکروسیستم، آموزش مهم ترین بخش برای استفاده از نرم افزار  می باشد. چون مابر این باوریم که دانش کاربران ماهر و آموزش دیده  مهمترین اصل در رسیدن به اصل بهره وری است.

آموزش صحیح نقطه آغاز بهره وری می باشد. داشتن کاربرانی که آموزش صحیح دیده باشند هم به شرکت ما و هم به سازمان مشتری این امکان را می دهد که بیشترین بهره وری و سود را از سرمایه گذاری خود داشته باشند و شناخت صحیح تری از نیاز های خود و چگونگی پاسخ گویی به نیاز هایشان را به دست آورند. ارتقا سطح کیفیت دانش کاربران از سیستم ها باعث سرعت گیری و آسان شدن روند کار می گردد.


آموزش حین استقرار

پس از خرید نرم افزار تکروسیستم، کارشناسان ما با استقرار هرماژول از سیستم، چگونگی کار با آن ماژول را به طور خلاصه به کاربران آموزش می دهند برای تسلط کامل به سیستم، ضروری است که دوره تکمیلی آموزش آن در محل شرکت تکروسیستم انجام پذیرد.

آموزش برای مشتریان جدید

کاربران شرکت بجز آموزش های عمومی هنگام استقرار سیستم، بر اساس شرایط قرار داد، می توانند در دوره های آموزش حضوری در شرکت ما تعلیم دیده و سیستم را به طور کامل و متمرکز بر اساس طرح درسی مشخص و استانداردهای آموزشی ما فرا گیرند. اگر کاربران سیستم شما تغییر کند و یا پس از مدتی استفاده از سیستم، کاربران شما نیاز به باز آموزی یک نرم افزار داشته باشند، می توانید با معرفی کاربران خود و پرداخت هزینه ی دوره، امکان یاد گیری کامل با سیستم را برای آنها فراهم آورید.

دوره بازآموزی

معمولا در برخی از دوره های زمانی مانند عملیات پایان سال، انبارگردانی، محاسبه عیدی، ذخیره سنوات و مرخصی به بخش های خاصی از سیستم نیاز بیشتری پیدا می کنید. در این شرایط می توانید با بازآموزی درباره چگونگی کار با این بخش ها دوباره آموزش ببینید و همینطور با شرکت در این دوره ها از تجربیات یکدیگر استفاده کنید.

آموزش آزاد

در این دوره های آموزشی، افراد علاقمند، دانشجویان رشته حسابداری، کاربران سیستم های تکروسیستم، می توانند از دیگر خدمات ما در آموزش آزاد شرکت نمایند.

برای شرکت در دوره های آموزشی نرم افزار با تماس بگیرید.