استقرار نرم افزار تکرو سیستم

استقرار نرم افزار

ما با مجموعه‌ای نوین از چارچوبها، ابزارها و مستنداتی که حاصل تکنولوژی مهندسی فرآیند در سازمانهای مطرح جهان و مطالعه و بررسی مدل‌های موفق جهانی است، راهکارهای مفید و بدور از اتلاف زمان به مشتریان ارائه می دهیم. متدهای جدید شرکت مهندسی تکروسیستم بر پایه‌ مدل‌های روز جهانی و تجربه‌های به دست آمده از کار با مشتریان متعدد، در سطوح زیر طراحی شده است.

 


استقرار و راه اندازی

شرکت مهندسی تکروسیستم برای افزایش بهره وری و تسریع بخشیدن به فرآیند کار در مرحله استقرار در سایت شرکت و سایت مشتری، مدیر پروژه شرکت بر اساس نیاز اعلامی مشتری فرآیندها را طراحی نموده و اطلاعات مورد نیاز را از سازمان مشتری استخراج و ارزیابی می نماید و سپس پیش نیاز ها و الزامات انتقال سازمان مشتری را از وضع فعلی به وضع مطلوب مشخص کرده و قدم در مرحله ی توسعه و پیاده سازی راهکار می نماید.

طراحی فرآیند

ابتدا فعالیت‌های اصلی برای هدایت سیستم تعیین می‌شوند. براساس نوع فعالیت و پروسه ای که طی می کند، مسئول و مشاور مربوطه در سازمان و شرکت انتخاب می شوند سپس برنامه زمانی فرآیند با در نظر گرفتن شرایطی همچون بستر و حجم اطلاعات در دسترس، تعیین می‌شود.

ارائه  راهکار

در این سطح، تیم پروژه، راهکار انتخابی را برای انطباق خصوصیات نرم‌افزارهای کاربردی با نیازمندی‌هایی که در جریان تحلیل عملیات شناسایی شده، پیاده‌سازی می‌کند. این کار با توجه به قابلیت عملکرد، قابلیت نگهداشت، فواید و هزینه‌های توسعه انجام می شود

عملیاتی کردن راهکار

در این مرحله، پشتیبانی مداوم از فرایندهای مستقر شده و سیستم جدید انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، مسائل در کم‌ترین زمان ممکن حل می‌شود. در نهایت، نتایج و خروجی‌های به‌دست آمده با اهداف پروژه مقایسه و ممیزی می‌شوند