خط مشی تکروسیستم

شرکت مهندسی تکروسیستم در زمینه طراحی، برنامه نویسی، نصب و راه اندازی نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری و در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت  بر مبانی استاندارد ISO9001-2000 جهت حفظ و توسعه موجودیت خود خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

   *** افزایش سطح آگاهی منابع انسانی

   *** افزایش توانمندی های شرکت برای بالا بردن قدرت رقابت با رقبا

   *** افزایش سطح رضایت مشتریان

   *** بهبود مستمر