سیستم سایمان شرکت مهندسی تکروسیستم

سیستم سایمان شرکت مهندسی تکروسیستم

نرم افزار سايمان یک سيستم یکپارچه مالی است این محصول نتيجه ی سالها تلاش تیم نرم افزاری شرکت مهندسی تکروسيستم ميباشد و ميتواند در ثبت ،نگهداري و گزارشگري عمليات کمک شایانی برای استفاده کنندگان آن کرده و اطلاعات مفيد و موثری را به عنوان خروجی سيستم در اختيار آنها بگذارد .سايمان نرم افزار کاملی است که ضمن طراحی ساده امکان انجام عمليات مختلفی را در زمينه های مختلف به شرح زیر ارائه می دهد.

سیستم سایمان بازرگانی

این سیستم شامل ماژول های مالی، خزانه داری، انبار، خرید و فروش است و مختص شرکت های بازرگانی است.

سیستم سایمان کارگاهی

این سیستم شامل ماژول های مالی، خزانه داری، انبار، تولید، خرید و فروش است و مختص شرکت های تولیدی کوچک است.

سیستم سایمان پیمانکاری

این سیستم شامل ماژول های مالی، خزانه داری، انبار، خرید و فروش و عملیات پیمانکاری است و مختص شرکت های پیمانکاری در سطح کوچک و متوسط است.

سیستم سایمان رستوران

این سیستم شامل ماژول های رستوران، مالی، خزانه داری، انبار، خرید و فروش است و مختص رستوران های کوچک و متوسط است.